ASG Security
ASG Security
ASG Security
ASG Security
ASG Security
ASG Security

"Ей Ес Джи Секюрити" ООД е компания, предлагаща комплексни услуги в сферата на сигурността и охраната. Създадена през 2008 г. и утвърдила се като един от лидерите на пазара, предлагайки охранителни услуги в национален мащаб под наименованието „АСО 911“, "Ей Ес Джи Секюрити" отговаря на непрекъснато възникващите предизвикателства пред сигурността на физическите и юридическите лица и тяхното имущество като поддържа високи стандарти в подготовката и квалификацията на служителите си, внедрява нови технологии, усъвършенства използваните професионални методи и разширява обхвата на дейността си.
Екипът ни се състои от висококвалифицирани специалисти, които работят приоритетно върху повишаване качеството на предоставяните от нас услуги.
Компанията е коректен, надежден и предпочитан партньор за услуги, насочени към охрана на имуществото, административни сгради, помещения, стопански и търговски обекти и персонална охрана, а също така осигурява комплексни консултантски услуги в сферата на сигурността, както и изготвяне и реализиране на стратегии и концепции за вътрешна корпоративна сигурност и контрол, свързани с опазване на търговската тайна и предотвратяване на неправомерно разпространение на поверителна информация.
В стремежа си да допринесе за утвърждаване на законността и сигурността и да осигури безпрепятственото осъществяване на дейността на всеки от клиентите си, ASG Security предоставя своите услуги стриктно съблюдавайки нормативните изисквания и при пълно взаимодействие с правоохранителните органи.
Нашата цел е да затвърдим водещата си позиция на динамично развиващия се пазар в сферата на сигурността и охраната.

ние предлагаме
ОХРАНА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ МАСИВИ
Специализираните услуги по охрана и опазване на селскостопанските земи и съпътстващата ги инфраструктура,.... ...
ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВО
Физическа охрана на обекти на територията на цялата страна с цел опазване на имуществото на физически или юридически лица....
ПЕРСОНАЛНА ОХРАНА
Защитата на Вашата лична неприкосновеност от противоправни посегателства, както и тяхното предотвратяване и пресичане. ...
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Проектиране, доставка, изграждане, програмиране, пускане в експлоатация и сервизно обслужване на богата гама съвременни и надеждни системи за сигурност....